20130710081312/1749
Stadskanaal, Hoofdkade

20130710081312/1749
Prentbriefkaart
jaar: ±1956 (1958)
plaats: Stadskanaal
straat: Hoofdkade 9
opschrift: Stadskanaal, Hoofdkade
uitgever: M. Ossel, Stadskanaal
collectie: OudStadskanaal.nl
Google Streetview: https://goo.gl/maps/TTp8AaUR1Jq6eU5J9

Centraal de Landbouw- en Huishoudschool Prinses Wilhelmina. In de oorlogsjaren was dit het kringhuis van de NSB.
De boerderij links was van de familie Hogenesch. Later was het in gebruik door de Philips Hobbyclub.
De drie panden in het midden hebben plaats moeten maken voor een moderne huishoudschool, die inmiddels ook weer is afgebroken. Nu staan hier weer woonhuizen.
Het huis met het puntdak, uiterst links, was van het onderwijzersechtpaar Grin.