20160622220345/2464
Groet uit Stadskanaal

20160622220345/2464
Prentbriefkaart
jaar: ±1901 (1903)
plaats: Stadskanaal
straat: Hoofdkade 9-12
opschrift: Groet uit Stadskanaal
uitgever: J. Eerelman, Stoomhandelsdrukkerij
collectie: OudStadskanaal.nl
Google Streetview: https://goo.gl/maps/TkJF8kqhSRs

De villa van Harm Maarsing, later het kringhuis van de NSB en nog later de Lagere Huishoudschool Wilhelmina.
Voor Harm Maarsingh heeft burgemeester Reijnders hier gewoond.
Dit pand heeft plaatsgemaakt voor een moderne Huishoudschool, daarna VMBO (Comeniuscollege). Dit pand is inmiddels gesloopt. Er staan nu woonhuizen.
Het huis uiterst rechts was de praktijk van o.a. de dokters Mantingh, Kamphuis en Steenstra.