20180411200241/3679
Natuurbad Stadskanaal (O.)

20180411200241/3679
Prentbriefkaart
jaar: ±1934 (1935)
plaats: Stadskanaal
straat: Julianastraat
opschrift: Natuurbad Stadskanaal (O.)
uitgever: M.J. Olthof, Stadskanaal
collectie: OudStadskanaal.nl
Google Streetview: https://goo.gl/maps/SeH4oV51aX22

De bad- en zweminrichting “Neptunus”, geopend in 1926, werd in 1956 gesloten vanwege de komst van het nieuwe gemeentelijk zwembad in het Julianasportpark, beter bekend als het Julianabad.
Een gedeelte van het oude bad werd gedempt om daar een zonneweide te maken. Het andere gedeelte werd in gebruik genomen door ijsvereniging Hamar.