20180902080725/4101
Hoofdstation, Stadskanaal (W.)

20180902080725/4101
Prentbriefkaart
jaar: ±1948 (1949)
plaats: Stadskanaal
straat: Stationsstraat
opschrift: Hoofdstation, Stadskanaal (W.)
collectie: OudStadskanaal.nl
Google Streetview: https://goo.gl/maps/PjXr13o1dCoH34pn8

Zicht op het station vanaf de Handelsstraat.
Het station van de Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij (NOLS), rechts, werd geopend op 15 juni 1905 en voor het personenverkeer gesloten op 17 mei 1953. Tot 27 mei 1990 vond nog goederenvervoer plaats. Het station is in 1979 afgebroken. In 1997 is op dezelfde plaats een nieuw stationsgebouw verrezen ten behoeve van de museumlijn van de Stichting Stadskanaal Rail (STAR).
Het pand rechts is de Rotterdamsche Bank.