20221003054915/7752
Stadskanaal Handelskade

20221003054915/7752
Prentbriefkaart
jaar: ±1949 (1950)
plaats: Stadskanaal
straat: Handelskade
opschrift: Stadskanaal Handelskade
uitgever: Max Ossel, Stadskanaal
drukker: S
collectie: OudStadskanaal.nl
Google Streetview: https://goo.gl/maps/gi19hKPJMqx9z12u7

De handelskade, met rechts de brug richting het station.
Ook is duidelijk het jaagpad te herkennen.