20240128082518/8647
SPRENGERS-VERLAAT – STADSKANAAL

20240128082518/8647
Prentbriefkaart
jaar: ±1923
plaats: Stadskanaal
straat: Unikenkade
opschrift: SPRENGERS-VERLAAT – STADSKANAAL
uitgever: D. Visser
fotograaf: S. v.d. Zijl
collectie: OudStadskanaal.nl
Google Streetview: https://maps.app.goo.gl/r7s6HtjL6nA5s2rdA

De eerste sluis in Stadskanaal, aangelegd in 1789, werd later in de volksmond het Springersverlaat genoemd naar Jurrien Willems Springer (1794-1869), de eerste bewoner van het verlaatshuis, dat in de eerste helft van de negentiende eeuw werd gebouwd.
Springer was naast sluismeester ook winkelier, bakker en landbouwer.